SOORTEN SCHISIS

Er bestaan verschillende soorten schisis in verschillende combinaties; in de lip (scheilo-schisis), in de lip en de kaak (cheilo-gnatho-schisis), in de lip, de kaak en het gehemelte (cheilo-gnatho-palato-schisis) en alleen in het gehemelte (palato-schisis)

Men spreekt van een enkelzijdige schisis als er alleen een spleet aan de linker- óf de rechterkant van de lip zichtbaar is. Als de spleet zowel aan de linker- als aan de rechterkant van de lip is, dan spreekt men van een dubbelzijdige schisis. Omdat er aan het gezicht van het kind niets bijzonders is te zien, wordt een geïsoleerde gehemeltespleet soms pas ontdekt wanneer het kind problemen heeft met drinken.

Zonder uw hulp geen bestaan.  NL72 ABNA 0406 9737 25