SCHISIS IN CHINA

Als een kind met schisis wordt geboren in China, betekent dat vaak, ook vanwege de eenkindpolitiek, dat het kind te vondeling wordt gelegd. Als een kind wordt gevonden komt het in een kindertehuis terecht in afwachting van een eventuele adoptie.

Het blijkt dat kinderen steeds langer in een kindertehuis verblijven voordat ze worden geadopteerd. In China zijn deze kinderen niet verzekerd voor medische zorg en komen daarom niet in aanmerking voor een operatie. Stichting Care4Tina heeft zich het lot van de kinderen met een schisis aangetrokken.
 

Zonder uw hulp geen bestaan.  NL72 ABNA 0406 9737 25