WAT DOET CARE4TINA?

Jaarlijks gaat een medisch team van Care4Tina naar de stad Xi’an in China om daar gedurende twee weken kinderen met een schisis te opereren. De stichting heeft dr. Johan Vehof bereid gevonden belangeloos hieraan mee te werken. Dr. Vehof is sinds 2012 plastisch chirurg bij Rijnstate Arnhem en was voorheen werkzaam bij Radboud UMC in Nijmegen.

Om de behandelingen te kunnen uitvoeren huurt Care4Tina een operatiezaal in het ziekenhuis in Xi’an af en wordt de ziekenhuisopname, de nabehandeling en de verzorging van de kinderen geregeld. Voor de realisatie van het project worden er met behulp van sponsors evenementen georganiseerd. De opbrengst van deze evenementen komt geheel ten goede aan de stichting.

 

Zonder uw hulp geen bestaan.  NL72 ABNA 0406 9737 25