HOE HET BEGON

Vanwege haar werk komt Elise Niels, oprichtster van Care4Tina, regelmatig in aanraking met adoptiekinderen uit China. Omdat zij graag met eigen ogen wil zien hoe deze kinderen leven voordat zij naar Nederland komen, gaat zij in maart 2009 een maand als vrijwilligster aan de slag in het Starfish Foster Home in de Chinese stad Xi'an.

Elises eerste kennismaking, met de baby's in het tehuis, is heftig en emotioneel. De aanblik van meerdere baby’s met een dubbele schisis is confronterend. Bovendien ziet Elise dat er een klein pakketje in een deken gerold op de bank ligt. Er blijkt een klein, zwak mensje in te liggen. Het meisje blijkt Tina te heten. Elise belooft kleine Tina direct heel goed voor haar te gaan zorgen. Tina heeft een dubbele schisis en een grote gehemeltespleet.

Met speciale flessen, die Elise vanuit Nederland heeft meegenomen, en veel geduld leert Elise Tina drinken. Tina begint zich beter te voelen doordat haar buikje nu goed wordt gevuld. Elise krijgt na een aantal dagen een enorme lach als beloning, super!

Bij terugkomst in Nederland kan Elise terugkijken op een indrukwekkende en dierbare ervaring. Het gevoel van liefde en betrokkenheid dat deze kwetsbare kinderen bij haar hebben opgeroepen, is overweldigend. Hele avonden spreekt Elise met haar partner, Tineke Mast,  over haar wens en droom om zich in te zetten voor al die andere kinderen met een schisis in kindertehuizen in China, nu en in de toekomst.

Zo is Stichting Care4Tina geboren. Op 2 oktober 2009 richten Elise en Tineke Stichting Care4Tina op.

Zonder uw hulp geen bestaan.  NL72 ABNA 0406 9737 25