DE CARE4TINA-FANS

Care4Tina voelt zich enorm rijk met de betrokken vrijwilligers die elk jaar meegaan met de medische missie. Zonder deze vrijwilligers kan Care4Tina geen verzorging bieden aan de kinderen die tijdens de medische missie geopereerd worden.

Jaarlijks reizen er, naast de leden van het bestuur en het medisch team, ca. twintig vrijwilligers met Care4Tina mee naar Xi'an, China. Deze vrijwilligers betalen hun ticket en onkosten zelf. Alle giften die Care4Tina ontvangt, worden hierdoor ingezet waarvoor ze bedoeld zijn.

Vrijwilliger zijn is dankbaar werk en zonder onze vrijwilligers kan Care4Tina geen zorg bieden tijdens de medische missie.

Naast de vrijwilligers kent de stichting ook Care4Tina-fans; de mensen die ons op wat voor manier ook een warm hart toedragen. Zonder uw hulp kan Care4Tina bestaan!

Zonder uw hulp geen bestaan.  NL72 ABNA 0406 9737 25