WIE IS CARE4TINA?

Stichting Care4Tina is in oktober 2009 opgericht als particulier initiatief en wordt volledig gerund door vrijwilligers. Dit houdt in dat alle giften worden ingezet waarvoor ze bedoeld zijn. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Care4Tina is een onafhankelijke organisatie die medische hulp verleent en sociaal-pedagogische ondersteuning biedt op het gebied van onderwijs aan kinderen in Xi'an, China. Het meerendeel van deze kinderen verblijft in een kindertehuis. Het zijn veelal kinderen met een ernstige medische beperking, die te vondeling zijn gelegd. De behandelingen en operaties zijn van groot belang voor deze kinderen. Vaak kan een operatie op jonge leeftijd een levenslange handicap voorkomen. Met de steun van Stichting Care4Tina kunnen deze kinderen worden geopereerd. Ons motto: één maakt het verschil!

Meerjaren beleidsplan 2018 - 2022   Huishoudelijk reglement   Financiële verantwoording

Zonder uw hulp geen bestaan.  NL72 ABNA 0406 9737 25